บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ลำปาง 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ลำปาง 3 วัน 1 คืน
3,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
- วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - สถานีรถไฟลำปาง - กาดกองต้า - บ้านเสานัก - พิพิธภัณฑ์คณบดี - พระธาตุลำปางหลวง
JHD-315-385

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางช่วงกลางคืน
 • 20.00

  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง

วันที่ 2 วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - สถานีรถไฟลำปาง - กาดกองต้า
 • 06.00

  เดินทางถึง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถ 4WD  ชมภาพอันงดงามที่อยู่ด้านบน  เจดีย์สีขาวบนยอดเขา ที่สร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน อิสระไหว้พระ ทำบุญตามอัธยาศัย และลงมาทานอาหารเช้าแบบปิกนิค

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   อิสระอาบน้ำแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าตามอัธยาศัย (ลูกค้าชำระค่าอาบน้ำแร่เองนะคะ)  และทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  แวะถ่ายรูปที่  สถานีรถไฟลำปาง  และเดินทางเข้าสู่ที่พัก  เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยศัย

 • ค่ำ

  นำท่านสู่กาดกองต้า ถนนคนเดินเสาร์-อาทิตย์  อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และทานอาหารเย็นตาม
  อัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

วันที่ 3 บ้านเสานัก - พิพิธภัณฑ์คณบดี - พระธาตุลำปางหลวง
 • 07.00

  นำท่านสู่  ตลาดหัวขัวหรือตลาดรัษฎา  เช้านี้ ทานอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย

 • 09.00

  นำท่านสู่  บ้านเสานัก บ้านไม้ที่มีเสาไม้สักมากถึง 116 ต้น และเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ธนบดี เป็นโรงงานผลิตเซรามิคแห่งแรกของลำปาง และเป็นต้นกำเนิดชามไก่เซรามิคของดีเมืองลำปาง

 • 12.00

  ทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านบะหมี่เกี๊ยวมากองต้า ร้านบะหมี่สไตล์ไทยคลาสสิค แบบอารมณ์ย้อนยุคไทย  เป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า”  และแวะซื้อของฝากที่ กาดทุ่งเกวียน  ตามอัธยาศัย

 • 15.00

  ออกเดิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ระหว่างทางทานอาหารเย็นอิสระ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ ไป-กลับ
 2. ค่าที่พัก 1 คืน ระดับ 2-3ดาว
 3. อาหาร 3 มื้อ
 4. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
 5. ค่ารถขึ้นเขา
 6. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
 7. ประกันเดินทาง

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ