บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ปางอุ๋ง ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ปางอุ๋ง ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
- ออบหลวง - สวนสนบ่อแก่ว - พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง - สะพานซูตองเป - ปาย - ถนนคนเดินวัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - Coffee in love
JHD-315-384

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางช่วงกลางคืน
 • 19.00

  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ  สู่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน
 • 06.00

  ถึง อุทยานแห่งชาติออบหลวง นั้นนำท่านชมประติกรรมธรรมชาติธารลึกช่องผาแคบ ที่แฝงนัยนะตำนานรักอันหวานซึ้ง ลักษณะคล้ายคู่รักกำลังจูบกัน พร้อมทานอาหารเช้า

 • 09.00

  เที่ยวชม  สวนสนบ่อแก้ว ชมความงามของสนสามใบ ฉายาเกาะนามิเมืองไทย และทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางเข้าสู่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  และพาท่านกราบ พระธาตุดอยกองมู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมชมทิวทัศน์รอบๆตัวเมืองแห่งหุบเขานี้  จากนั้นนำท่านชมความงดงามของศิลปะไทยใหญ่
  และกระจกเขียนสีโบราณ ที่ วัดจองคำจองกลาง

 • เย็น

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก และเก็บสัมภาระ   อิสระมื้อเย็นที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 ปางอุ๋ง - สะพานซูตองเป - ปาย - ถนนคนเดินวัดน้ำฮู
 • 04.30

  Check out จากที่พัก และออกเดินทางไปชมทัศนียภาพของ  อ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง  ที่สวยงาม พร้อมทานอาหารเช้า

 • 08.00

  ออกเดินทางไปยังบ้านรักไทย สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ที่ยังคงอาศัยในบ้านดิน ชิมชา และซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

 • 11.00

  เดินทางถึง ภูโคลนคันทรีคลับ โคลนสีดำที่เดียวในประเทศไทย พอกโคลนหรือแช่น้ำแร่ ตามอัธยาศัยและทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  ออกเดินทางสู่  สะพานแห่งศรัทธาซูตองเป   สะพานไม้ไผ่ยาวประมาณ 600 เมตร ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระเณร และชาวบ้าน  ถ่ายรูปอิสระ 

 • 15.00

  ออกเดินทางสู่ อ.ปาย  เดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 17.00

  ออกเดินทางสู่  วัดพระธาตุแม่เย็น  เพื่อพระอาทิตย์ตก และชมวิวเมืองปาย แบบพาโนรามา

 • 18.00

  อิสระยามค่ำคืนที่ ถนนคนเดิน อ.ปาย  พร้อมทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 • 21.00

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - Coffee in love
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า (5)  Check out จากที่พัก และออกเดินทางไป สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระประจำคู่เมืองปาย ที่ วัดน้ำฮู

 • 10.00

  ออกเดินทางท่องเที่ยว  หมู่บ้านสันติชล   และทานอาหารกลางวัน

 • 12.00

  ออกเดินทางสู่  ร้าน COFFEE IN LOVE   ถ่ายรูป กับวิวทิวเขาสวยๆตามอัธยาศัย

 • 13.00

  ออกเดินทางสู่  สะพานประวัติศาสตร์   และเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  (ถึงประมาณ 24.00 น.)ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่  กาดทุ่งเกวียน

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้  ไป-กลับ
 2. ที่พัก 2 คืน ระดับ3ดาว
 3. อาหารตามที่ระบุ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 5. เจ้าหน้าที่พานำเที่ยว
 6. ค่าประกันภัยการเดินทาง

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ