บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
- ดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - พระธาตุลำปางหลวง
JHD-315-382

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางช่วงกลางคืน
 • 19.00

  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จ.เชียงใหม่

   

วันที่ 2 ดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ - ถนนคนเดิน
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ดอยอินทนนท์  บนจุดสูงสุดของประเทศไทย  และทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ออกเดินทางท่องเที่ยวสู่  พระธาตุนภเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสิริ

 • 11.00

  นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร  สัมผัสละอองน้ำฝนอันชุ่มฉ่ำทั่วบริเวณน้ำตก และทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  ออกเดินทางสู่ ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง  อิสระเที่ยวชม ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 • 15.00

  ออกเดินทางสู่ที่พัก  เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  นำท่านทานอาหารเย็น และพาสู่ ถนนคนเดินประตูท่าแพ/ถนนวัวลาย  ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • 21.00

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ไร่สตอเบอร์รี่ - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - ถนนคนเดิน
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

 • 09.00

  เดินทางไป ไร่สตอเบอรี่ อ.สะเมิง และชมบรรยากาศบนยอดดอย ม่อนแจ่ม  และทานอาหารกลางวัน

 • 14.00

  ออกเดินทางสู่  ดอยสุเทพ (พระธาตุประจำปีมะแม)  นมัสการองค์พระธาตุ ไหว้พระ ทำบุญ ตามอัธยาศัย

 • 16.00

  เข้าสู่ที่พัก  พักผ่อน และ ทานอาหารเย็น

 • 19.00

  พาสู่ ถนนคนเดินประตูท่าแพ/ถนนวัวลาย  ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • 21.00

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 พระธาตุลำปางหลวง - กาดทุ่งเกวียน
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า

 • 09.00

  Check out จากที่พัก และออกเดินทางสู่ พระธาตุลำปางหลวงออกเดินทางสู่ พระธาตุลำปางหลวง
  (พระธาตุประจำปีฉลู) เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และทาน
  อาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ กาดทุ่งเกวียน แหล่งซื้อของฝากสินค้าทางเหนือ ตามอัธยาศัย

 • 18.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ระหว่างทางทานอาหารเย็นอิสระ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้
 2. ที่พัก 2 คืน ระดับ 2-3 ดาว
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 4. ค่าอาหาร
 5. ประกันเดินทาง   

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ