บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย 4 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
- ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - วัดร่องขุน - ดอยแม่สลอง -ไร่ชา -สวนแม่ฟ้าหลวง - ถนนคนเดิน -ไร่บุญรอด - พระธาตุลำปางหลวง - กาดทุ่งเกวียน
JHD-315-381

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางช่วงกลางคืน
 • 17.00

  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ  มุ่งหน้าสู่  จ.เชียงราย

วันที่ 2 ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - วัดร่องขุน - ถนนคนเดิน
 • 06.00

  ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่  จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า  และทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่  ดอยผาตั้ง ชม ประตูสยาม ผาบ่อง จุดชมวิว 201 (มองเห็นประเทศลาว และแม่น้ำโขงได้ชัดเจน)  อิสระเดินเที่ยวชมบนยอดขุนเขาตามอัธยาศัย   พร้อมทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่วัดร่องขุ่น ชมศิลปะอันประณีตงดงาม  จากนั้น  เดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ  

 • 19.00

  อิสระช้อปปิ้ง และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่  ถนนคนเดินไนท์บาร์ซา / ถนนคนเดินเชียงราย 

วันที่ 3 ดอยแม่สลอง -ไร่ชา -สวนแม่ฟ้าหลวง - ถนนคนเดิน
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า และออกเดินทางสู่  วัดร่องเสือเต้น  ไหว้พระ ทำบุญ ตามอัธยาศัย

 • 10.00

  เดินทางขึ้นดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง  สวนดอกไม้ที่ตกแต่งสวนอย่างสวยงาม ชมกุหลาบ ชมไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด ชมเรือนกล้วยไม้รองเท้านารีที่ออกสวยงามตลอดปี และทานอาหารกลางวัน

 • 18.00

  อิสระช้อปปิ้ง และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่  ถนนคนเดินไนท์บาร์ซา / ถนนคนเดินเชียงราย 

วันที่ 4 ไร่บุญรอด - พระธาตุลำปางหลวง - กาดทุ่งเกวียน
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.00

  Check  out  จากที่พัก  ออกเดินทางสู่ กาดทุ่งเกวียน แหล่งซื้อของฝากสินค้าทางเหนือ ตามอัธยาศัย

 • 13.00

  ทานอาหารกลางวัน 

 • 15.00

  ออกเดินทางสู่พระธาตุลำปางหลวงออกเดินทางสู่  พระธาตุลำปางหลวง  (พระธาตุประจำปีฉลู) เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง 

 • 16.00

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ระหว่างทางทานอาหารเย็นอิสระ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ ไป-กลับ     
 2. ค่าที่พัก 2 คืน  นอน 2-3 ท่าน : ห้อง   
 3. ค่าอาหาร 6 มื้อ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่       
 5. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก   
 6. ประกันเดินทาง

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ