บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย + เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย + เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
- ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - วัดร่องขุน - ถนนคนเดิน - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - พระธาตุลำปางหลวง
JHD-315-380

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางช่วงกลางคืน
 • 17.00

  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ  มุ่งหน้าสู่  จ.เชียงราย

วันที่ 2 ภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-วัดร่องขุน- ถนนคนเดิน
 • 06.00

  ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่  จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า  และทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่  ดอยผาตั้ง ชม ประตูสยาม ผาบ่อง จุดชมวิว 201 (มองเห็นประเทศลาว และแม่น้ำโขงได้ชัดเจน)  อิสระเดินเที่ยวชมบนยอดขุนเขาตามอัธยาศัย  พร้อมทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่วัดร่องขุ่น ชมศิลปะอันประณีตงดงาม และเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ออกเดินทางสู่  ถนนคนเดินเชียงราย   ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ไร่สตอเบอรี่ -ม่อนแจ่ม- คอยสุเทพ - ถนนคนเดิน
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทาง

 • 09.00

  Check out จากที่พัก  ออกเดินทางไป ไร่สตอเบอรี่ อ.สะเมิง และชมบรรยากาศบนยอดดอย ม่อนแจ่ม และทานอาหารกลางวัน

 • 14.00

  ออกเดินทางสู่  ดอยสุเทพ (พระธาตุประจำปีมะแม)  นมัสการองค์พระธาตุ ไหว้พระ ทำบุญ ตามอัธยาศัย

 • 15.00

  ออกเดินทางสู่ที่พัก  เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  นำท่านสู่ ถนนคนเดิน  ช้อปปิ้งและทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

วันที่ 4 พระธาตุลำปางหลวง - กาดทุ่งเกวียน
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า และ Check out จากที่พักเดินทางสู่ พระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีฉลู)
  เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง พร้อมทานอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ กาดทุ่งเกวียน แหล่งซื้อของฝากสินค้าทางเหนือ ตามอัธยาศัย

 • 18.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ระหว่างทางทานอาหารเย็นอิสระ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้
 2. ที่พัก 2 คืน ระดับ 2-3ดาว
 3. อาหาร 6 มื้อ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่
 5. ประกันเดินทาง   

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ