บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ดำน้ำชุมพร + ล่องแพพะโต๊ะ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ดำน้ำชุมพร + ล่องแพพะโต๊ะ 4 วัน 2 คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
- ล่องแพพะโต๊ะ - ดำน้ำ เกาะง่ามน้อย-งามใหญ่ - พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
JHD-315-378

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางช่วงกลางคืน
 • 20.00

  เจอกัน ณ จุดนัดพบ  เจ้าหน้าที่คอยให้อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแก่ท่าน   จากนั้นขอเชิญท่าน
  พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ล่องแพพะโต๊ะ
 • 06.00

  ทานอาหารเช้า ที่ร้านคุณสาหร่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.พะโต๊ะ  พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อเตรียมตัว ล่องแพพะโต๊ะ  ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติริมน้ำ  พบเห็นสัตว์ป่าที่น่าสนใจได้แก่ ค่างแว่นถิ่นใต้ลิง นกเงือกหากินอย่างอิสระในป่าธรรมชาติ จากนั้นทานอาหารกลางวัน พื้นบ้าน เช่น  ข้าวในกระบอกไม้ไผ่ไข่ทอดใบตองใบเหลียงผัดไข่ แกงส้มหยวกกล้วยป่า แกงเลียง น้ำพลิกปลาทู  และผลไม้ตามฤดูกาล

 • บ่าย

  พาท่านออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บแรงไว้ไปดำน้ำพรุ่งนี้นะค่ะ….คืนนี้ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 ดำน้ำ เกาะง่ามน้อย-งามใหญ่
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ** เตรียมชุดสำหรับดำน้ำไว้เลยนะค่ะ **

 • 08.30

  ออกเดินทางไปยังท่าเรือ เพื่อดำน้ำชมปะการัง แห่งท้องทะเลชุมพร เกาะหลักแรด มัตรา ละว้า พร้อมทานอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง 

 • 15.00

  เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  เปลี่ยนเสื้อผ้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น และขอเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ - กลับ กทม.
 • 09.30

  Check out จากที่พักและออกเดินทางสู่ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ โดยพระมหาธาตุนี้ชาวบ้านกรูด ร่วมกันสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และทานอาหารกลางวัน (8)

 • 09.30

  Check  out  จากที่พักและออกเดินทางสู่   พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ  โดยพระมหาธาตุนี้ชาวบ้านกรูด ร่วมกันสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  และ ทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก และทานอาหารเย็น

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้
 2. ค่าที่พัก 2 คืน
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุ
 4. กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ
 5. กิจกรรมดำน้ำตื้น
 6. ประกันเดินทาง

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ