บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เกาะง่ามน้อย - งามใหญ่ ชุมพร 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เกาะง่ามน้อย - งามใหญ่ ชุมพร 3 วัน 1 คืน
4,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
- ดำน้ำ เกาะง่ามน้อย -งามใหญ่ - พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
JHD-315-377

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางช่วงกลางคืน
 • 21.00

  เจอกัน ณ จุดนัดพบ  เจ้าหน้าที่คอยให้อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแก่ท่าน   จากนั้นขอเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ดำน้ำ เกาะง่ามน้อย -งามใหญ่
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ** เตรียมชุดสำหรับดำน้ำไว้เลยนะค่ะ **

 • 08.30

  ออกเดินทางไปยังท่าเรือ  เพื่อ ดำน้ำชมปะการัง แห่งท้องทะเลชุมพร   เกาะง่ามน้อย-ง่ามใหญ่ 
  พร้อมทานอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง บนเรือ

 • 15.00

  เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  เปลี่ยนเสื้อผ้า และพักผ่อนเล่นน้ำทะเล เดินชายหาด ตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ - กลับ กทม.
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 09.30

  Check  out  จากที่พักและออกเดินทางสู่   พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ  โดยพระมหาธาตุนี้ชาวบ้านกรูด
  ร่วมกันสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  และทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพระหว่างทางแวะซื้อของฝาก (ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 20.00 น.)

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้
 2. ค่าที่พัก 1 คืน
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุ
 4. กิจกรรมดำน้ำตื้น
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่
 6. ประกันเดินทาง

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ