บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตรัง 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ตรัง 4 วัน 2 คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

- ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกโตนเต๊ะ - สวนพฤกษศาสตร์ - เกาะเชือก - ถ้ำมรกต - เกาะมุก - เกาะกระดาน - พระบรมธาตุไชยา

JHD-315-376

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางช่วงกลางคืน
 • 20.00

  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกโตนเต๊ะ - สวนพฤกษศาสตร์
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า 

 • 08.30

  เดินทางสู่  ถ้ำเลเขากอบ  สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นกับการลอดท้องมังกร ที่นี่

 • 10.00

  ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จ.ตรัง  ทานอาหารกลางวัน

 • 12.30

  ออกเดินทางสู่  น้ำตกโตนเต๊ะ  ราชาน้ำตกแห่งเทือกเขาบรรทัด อ.ปะเหลียน   อิสระเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  เดินทางสู่  สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ อ.ย่านตาขาว ศึกษาธรรมชาติบนสะพานเรือนยอดไม้ยาว 173 ม.จากนั้น ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมธรรมรินทร์ หรือเทียบเท่า  เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะเชือก - ถ้ำมรกต - เกาะมุก - เกาะกระดาน
 • 06.30

  ทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ 

 • 08.00

  ออกเดินทางไปท่าเรือ  ดำน้ำชมปะการังที่  เกาะเชือก

 • 12.00

  พัก ทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์บนเรือ เสร็จเข้าชม ถ้ำมรกต  “The Emerald Cave ”
  ดำน้ำชมกัลปังหา สีสดใสบริเวณ เกาะมุก และปะการังอ่อนเจ็ดสี หลากหลายสีสันที่ เกาะกระดาน     

 • 16.30

  เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 พระบรมธาตุไชยา - กลับ กทม.
 • 07.00

  ทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่  พระบรมธาตุไชยา  ไหว้พระ ทำบุญตามอัธยาศัย และทานอาหารกลางวั

 • บ่าย

  ออกเดินทางกลับ  กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้
 2. ที่พัก 2 คืน
 3. อาหาร 8 มื้อ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่
 5. เรือพาดำน้ำ+อุปกรณ์ดำน้ำ
 6. ประกันการเดินทาง

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ