บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน 1 คืน
3,800฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

- ภูทับเบิก - วัดผาซ่อนแก้ว - Pino latte - ถนนคนเดินหล่มสัก - น้ำตกศรีดิษฐ์, - พระตำหนักเขาค้อ - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ - ไร่กำนันจุล

JHD-315-371

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางช่วงกลางคืน
 • 22.00

  เจอกัน ณ จุดนัดพบ และออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 2 ภูทับเบิก - วัดผาซ่อนแก้ว - Pino latte - ถนนคนเดินหล่มสัก
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมทะเลหมอกที่ภูทับเบิก พร้อมทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่ วัดผาซ่อนแก้ว  เดินชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม และขุนเขารอบๆ บริเวณวัด

 • 12.00

  ทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  อิสระถ่ายรูปร้านกาแฟที่ตกแต่งได้เก๋ไก๋ เฉพาะตัวRoute 12 และ Pino Latte

 • 15.00

  ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก อ.หล่มสัก   เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  ** กรณีกรุ๊ปเหมา สามารถเปลี่ยนไปพักที่เขาค้อ/ภูทับเบิกได้ แต่มีคชจ.เพิ่มท่านละ 500.-บาท

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น และอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ  ถนนคนเดินไทหล่ม  ตามอัธยาศัย
  ** กรณีพักที่เขาค้อ/ภูทับเบิก  จะยกเลิกโปรแกรม ถนนคนเดินไทหล่ม

วันที่ 3 น้ำตกศรีดิษฐ์, - พระตำหนักเขาค้อ - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ - ไร่กำนันจุล - กลับ กทม.
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  และทานอาหารเช้า

 • 09.30

  Check out จากที่พัก และออกเดินทางสู่ น้ำตกศรีดิษฐ์ ชมความงดงามของน้ำตก ตัวน้ำตกเป็นหินชั้นขนาดใหญ่ มีน้ำตกตลอดทั้งปี

 • 11.00

  ชม  พระตำหนักเขาค้อ / อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ / ฐานอิทธิ  ตามอัธยาศัย

 • 13.00

  ทานอาหารกลางวัน

 • 15.00

  ออกเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ ไป-กลับ 
 • ค่าที่พัก 1 คืน  นอน 2-3 ท่าน/ห้อง 
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุ 
 • ประกันเดินทาง           
 • เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ