บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน 3 วัน 1 คืน
3,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
- ฟูจิเมืองเลย - วัดพระบาทภูควายเงิน - แก่งคุดคู้ - ภูทอก - พระธาตุศรีสองรัก - วัดป่าเนรมิตวิปัสสา
JHD-315-369

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางตอนกลางคืน
 • 19.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

วันที่ 2 ฟูจิเมืองเลย - วัดพระบาทภูควายเงิน - แก่งคุดคู้
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมทะเลหมอกยามเช้าที่ฟูจิเมืองเลย และทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง

 • 09.00

  ออกเดินทางไป วัดพระพุทธบาทควายเงิน  ชมรอยพระพุทธบาทอันเก่าแก่บนยอดเขา และ ออกเดินทางไป  แก่งคุดคู้  (จะเห็นพบแก่งได้ชัดเจน ช่วงฤดูแล้ง) เลือกซื้อมะพร้าวแก้ว(OTOP) เป็นของฝากตามอัธยาศัย  และทานอาหารกลางวัน

 • 15.30

  ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก โฮมสเตย์เชียงคาน (ห้องแอร์ ห้องน้ำรวม)  เดินเล่นริมแม่น้ำโขง ทานอาหารเย็นถนนคนเดินของเชียงคาน ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ภูทอก - พระธาตุศรีสองรัก - วัดป่าเนรมิตวิปัสสา
 • 05.40

  เดินทางไปชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่  ภูทอก  สมควรแก่เวลาเดินทางมาทานอาหารเช้า

 • 09.30

  Check out จากที่พัก  และออกเดินทางไป อ.ด่านซ้าย  พร้อมทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นมัสการองค์  พระธาตุศรีสองรัก  (ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง)

 • 14.00

  นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง และอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังที่งดงาม ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา

 • 15.00

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  (ถึงประมาณ 22.00 น.)

เงื่อนไข

 • รถตู้ ไป-กลับ
 • ที่พัก 1 คืน
 • อาหาร 4มื้อ
 • รถสองแถวท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่พานำเที่ยว
 • ประกันเดินทาง

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ