บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ สังขละ ไทรโยค 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ สังขละ ไทรโยค 3 วัน 1 คืน
3,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

- สะพานไม้ - ล่องเรือชมเจดีย์กลางน้ำ - วัดวังก์วิเวการาม - เจดีย์พุทธคยา - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - ต้นจามจุรียักษ์

JHD-315-367

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบ
 • 00.00

  เจอกัน ณ จุดนัดพบ  พร้อมออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่  อ.สังขละ  จ.กาญจนบุรี 

วันที่ 2 สะพานไม้ - เจดีย์กลางน้ำ - วัดวังก์วิเวการาม - เจดีย์พุทธคยา
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  เดินเล่น  สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  และทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

 • 09.00

  นั่งเรือไปชม   Unseen เจดีย์กลางน้ำ  (สำหรับฤดูแล้ง  ก.พ.-เม.ย)

 • 10.00

  เที่ยว  วัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตะมะ) และ เจดีย์พุทธคยา  ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดเจดีย์

 • 12.00

  ทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 16.00

  ล่องแพบริเวณหน้าที่พัก  กระโดดน้ำ  ลอยคอ 

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 สะพานข้ามแม่น้ำแคว - กลับ กทม.
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 10.00
 • 14.00

  ออกเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ อิสระไหว้พระ ทำบุญตามอัธยาศัย   สมควรแก่เวลา ออกเดินทางกลับ  ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

                  

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ ไป-กลับ 
 2. ค่าที่พัก 1 คืน  นอน 2-3 ท่าน/ห้อง 
 3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่และค่าเรือ
 5. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
 6. ประกันเดินทาง   

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ