บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
3,600฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

- วัดถ้ำเสือ - ต้นจามจุรียักษ์ - ถ้ำกระแซะ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว

JHD-315-366

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 วัดถ้ำเสือ - ต้นจามจุรียักษ์ - ถ้ำกระแซะ
 • 06.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  จัดเก็บกระเป๋า  และออกเดินทางมุ่งหน้า สู่  จ.กาญจนบุรี  อาหารเช้าบนรถ

 • 08.30

  ท่องเที่ยว  วัดถ้ำเสือ  ไหว้พระ ทำบุญ  พระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี

 • 10.00

  ชมความสวยงามของ ต้นจามจุรียักษ์ อายุมากกว่า 100ปี ขนาด 10โอบ

 • 11.00

  ท่องเที่ยว  ถ้ำกระแซ  เป็นจุดที่สวยที่สุด และอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - น้ำตก หรือที่เรียกกันว่า "เส้นทางรถไฟสายมรณะ”  และทานอาหารกลางวัน

 • 13.30

  ออกเดินทางเข้าสู่ที่พักแพริมน้ำ   เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 16.00

  ล่องแพบริเวณหน้าที่พัก  กระโดดน้ำ  ลอยคอ 

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศของแม่น้ำแควน้อย ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว - กลับ กทม.
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 09.30

  Check  out  จากที่พัก  และออกเดินทางสู่   สะพานข้ามแม่น้ำแคว  เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัยพร้อมทานอาหารกลางวัน

 • 14.00

  ออกเดินทางกลับ  ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 18.00

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ ไป-กลับ จำนวน 1  คัน
 • ค่าที่พักแพ 1 คืน (แพไทรโยควิวราฟท์ 2-3 ท่าน/หลัง)
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • บริการเครื่องดื่ม Soft drink ระหว่างเดินทาง
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท  ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน  500,000.- บาท

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ