บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวทะเลกระบี่ สัมผัสทะเลสวย น้ำใส 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวทะเลกระบี่ สัมผัสทะเลสวย น้ำใส 3 วัน 2 คืน
9,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน
 • เที่ยวทะเลกระบี่
 • สัมผัสทะเลสวย
 • เกาะปอดะ
 • หาดไร่เลย์
 • ทะเลแหวก
 • สระมรกต
 • น้ำตกร้อน
JHD-095-313

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กระบี่ – สระมรกต – น้ำตกร้อน
 • 05.30

  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชียโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ  

 • 06.40

  เหินฟ้าสู่จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7910

 • 07.45

  ถึงจังหวัดกระบี่ รถตู้รอรับท่าน เก็บสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง  นำท่านรับประทานอาหารเช้า(ติ่มซำ) หลังอาหารออกเดินทาง สู่ อ.คลองท่อม

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร

 • 13.00

  นำทุกท่านเดินทางสู่ สระมรกต สระน้ำใสสวยสีมรกตใจกลางป่า ที่เกิดจากธารน้ำอุ่นของผืนป่าเขานอจูจี้ และไปเล่นน้ำกันต่อที่ น้ำตกร้อน แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพกับสายน้ำแร่ ในอ่างอาบน้ำธรรมชาติที่อยู่ในดงเงาไม้อันแสนจะร่มรื่น สลับกับเล่นน้ำในธารน้ำเย็นด้านล่าง

 • 17.00

  นำท่านเข้าพัก โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระเข้าห้องพักอิสระ ตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารเย็น  ณ.ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าพัก ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – ทะเลแหวก – ดำน้ำดูปะการัง
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางลงเรือ

 • 09.00

  นำท่าน ลงเรือสปีดโบ๊ดท่องทะเลกระบี่ สัมผัสความงามของท้องทะเลกระบี่ ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในโลกหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย ชมสันทราย หรือ “ทะเลแหวก” ที่ทอดยาวเชื่อมระหว่างเกาะไก่และ เกาะทับ ดำน้ำดูปะการังที่บริเวณ เกาะไก่  เพลิดเพลินกับโลกใต้ทะเล และสัมผัสฝูงปลามากมายหลากสีสันสวยงามบริการอาหารกลางวัน(5) (แบบปิกนิก) บนเกาะปอดะ หลังอาหาร เดินเล่นบนชายหาด เล่นน้ำทะเล สนุกสนาน กับฝูงปลานานาชนิด ชมถ้ำพระนาง ชมการปีนหน้าผาที่หาดไร่เลย์ สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เมืองกระบี่ (อิสระอาหารเย็น)  ได้เวลานำท่านกลับเข้าโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 กระบี่ – วัดถ้ำเสือ – เขาขนาบน้ำ – ลานปูดำ - กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็สัมภาระออกเดินทาง หาซื้อของฝากจากเมืองกระบี่ ณ.ร้านจี้ออ

 • 10.00

  เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ ที่สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อจำเนียร นำท่านสักการะขอพรจาก"เจ้าแม่กวนอิม"ซึ่งมีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัดกราบไหว้"พระพุทธรูปหยกขาว"ศิลปะพม่าอายุนับร้อยปีและ"พระพุทธบาทจำลอง" เสริมสร้างสิริมงคล

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

 • 13.00

  นำท่านนั่งเรือชมสัญลักษณ์ ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ เขาขนาบน้ำเป็นเขาหินปูนสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ตั้งเรียงรายขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ โดดเด่น สวยงาม และดูมีเรื่องราว หลังจากนั้นถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ณ.ลานปูดำ ได้เวลนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 17.50

  เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ DD 7915

 • 19.15

  กลับถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - กระบี่ - กรุงเทพฯ       
 • ค่ารถตู้ VIP                                                 
 • ค่าที่พักที่ กระบี่ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )                       
 • ค่าอาหารตามโปรแกรม                                 
 • ค่าเรือนำเที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ   
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายกา
 • - ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท
 • - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย       
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ   
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เวลา ระยะทาง ธรรมชาติทั้งนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบริการ เพื่อให้ท่านเกิดความสุขในการท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ