บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ สังขละบุรี + ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ สังขละบุรี + ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3 วัน 1 คืน
3,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 
 • Unseen เจดีย์กลางน้ำ 
 • เจดีย์พุทธคยา 
 • วัดวังก์วิเวการาม
 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว 
 • วัดถ้ำเสือ
JHD-321-272

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบ
 • 00.00

  เจอกัน ณ จุดนัดพบ  พร้อมออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่  อ.สังขละ  จ.กาญจนบุรี 

วันที่ 2 สะพานไม้-เจดีย์กลางน้ำ-วัดวังก์วิเวการาม-เจดีย์พุทธคยา
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  เดินเล่น  สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  และทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

 • 09.00

  นั่งเรือไปชม   Unseen เจดีย์กลางน้ำ  (สำหรับฤดูแล้ง  ก.พ.-เม.ย)

 • 10.00

  เที่ยววัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตะมะ) และ เจดีย์พุทธคยา  ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดเจดีย์

 • 12.00

  ทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 16.00

  ล่องแพบริเวณหน้าที่พัก  กระโดดน้ำ  ลอยคอ 

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 10.00

  Check  out  จากที่พัก  และออกเดินทางสู่   สะพานข้ามแม่น้ำแคว  เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัยพร้อมทานอาหารกลางวัน

 • 14.00

  ออกเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ อิสระไหว้พระ ทำบุญตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ออกเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ ไป-กลับ   
 2. ค่าที่พัก 1 คืน  นอน 2-3 ท่าน/ห้อง 
 3.  ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่และค่าเรือ
 5. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 
 6. ประกันเดินทาง   

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ