บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูอีเลิศ + เชียงคาน จ.เลย 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูอีเลิศ + เชียงคาน จ.เลย 4 วัน 2 คืน
5,200฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ภูอีเลิศ - วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง - วัดศรีคุณเมือง - ถนนคนเดินของเชียงคาน - วัดพระพุทธบาทควายเงิน   
ภูทอก - แก่งคุดคู้ - ตักบาตรข้าวเหนียว - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ปรอทวัดอุณหภูมิยักษ์ 

JHD-321-270

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบ
 • 22.00

  พร้อมกัน  ณ  จุดนัดพบ

วันที่ 2 ภูอีเลิศ - วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง - วัดศรีคุณเมือง - ถนนคนเดินของเชียงคาน
 • 05.00

  เปลี่ยนพาหนะเป็นรถอีแต๊ก ประมาณ 1 ชม. เพื่อขึ้นไปบนยอด ภูอีเลิศ ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกยามเช้า ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  และ ทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง

 • 08.00

  ออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย  นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง และอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา

 • 09.00

  นมัสการองค์  พระธาตุศรีสองรัก 

 • 10.30

  ออกเดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำห้วยกะทิง ทานอาหารกลางวันบนแพ พร้อมชมวิวอ่างเก็บน้ำ

 • 14.00

  ออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน Check in เข้าสู่ที่พักโฮมสเตย์เชียงคาน (ห้องแอร์ ห้องน้ำรวม) เก็บสัมภาระ สามารถเดินชมศิลปะล้านนาอันเก่าแก่และงดงาม ที่  วัดศรีคุณเมือง  ได้ตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ทานอาหารเย็นและอิสระท่องราตรีที่  ถนนคนเดินของเชียงคาน ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ภูทอก - วัดพระพุทธบาทควายเงิน - แก่งคุดคู้
 • 05.40

  ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่  ภูทอก  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับมา   ทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ออกเดินทางไป   วัดพระพุทธบาทควายเงิน   ชมรอยพระพุทธบาทอันเก่าแก่บนยอดเขา

 • 10.00

  ออกเดินทางไป  แก่งคุดคู้  (จะเห็นพบแก่งได้ชัดเจน ช่วงฤดูแล้ง) เลือกซื้อมะพร้าวแก้ว(OTOP) เป็นของฝากตามอัธยาศัย  และทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  เดินทางกลับสู่ที่พัก  ขี่จักรยาน  เดินเล่นริมแม่น้ำโขง   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ทานอาหารเย็นอิสระ หากมีแรงเหลือก้อเดินเล่นถนนคนเดินของเชียงคานอีกสักคืน

วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ปรอทวัดอุณหภูมิยักษ์
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ตักบาตรข้าวเหนียว   ปั่นจักรยานชมรอบๆเมืองเชียงคาน และทานอาหารเช้า

 • 10.00

  ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ  ชมบรรยากาศ พร้อมสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดภู และแวะ
  ถ่ายรูปกับ ปรอทวัดอุณหภูมิยักษ์ ตรงบริเวณหน้าอำเภอ และทานอาหารกลางวัน

 • 14.00

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไข

 • รถตู้  ไป–กลับ
 • ที่พัก ระดับ2 ดาว 2 คืน
 • อาหาร 6มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่
 • รถอีแต๊กท้องถิ่น,
 • เจ้าหน้าที่พานำเที่ยว, ประกันเดินทาง 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ