บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก-เขาค้อ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก-เขาค้อ  2 วัน 1 คืน
3,800฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ทะเลหมอกภูทับเบิก  
 • วัดผาซ่อนแก้ว  
 • ถนนคนเดินไทหล่ม  
 • น้ำตกศรีดิษฐ์   
 • พระตำหนักเขาค้อ
 • อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ
 • ฐานอิทธิ  
JHD-321-268

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 วัดผาซ่อนแก้ว - ทับเบิก - ถนนคนเดินไทหล่ม
 • 22.00

  เจอกัน ณ จุดนัดพบ และออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  จ.เพชรบูรณ์

 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  ชมทะเลหมอกที่  ภูทับเบิก  พร้อมทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่   วัดผาซ่อนแก้ว  เดินชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม และขุนเขารอบๆ บริเวณวัด

 • 12.00

  ทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  อิสระถ่ายรูปร้านกาแฟที่ตกแต่งได้เก๋ไก๋ เฉพาะตัว   Route 12 และ Pino Latte

 • 15.00

  ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก อ.หล่มสัก   เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
   ** กรณีกรุ๊ปเหมา สามารถเปลี่ยนไปพักที่เขาค้อ/ภูทับเบิกได้ แต่มีคชจ.เพิ่มท่านละ 500.-บาท

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น และอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ  ถนนคนเดินไทหล่ม  ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 น้ำตกศรีดิษฐ์ - พระตำหนักเขาค้อ / อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ / ฐานอิทธิ
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  และทานอาหารเช้า

 • 09.30

  Check out จากที่พัก และออกเดินทางสู่ น้ำตกศรีดิษฐ์ ชมความงดงามของน้ำตกตัวน้ำตกเป็นหินชั้นขนาดใหญ่ มีน้ำตกตลอดทั้งปี

 • 11.00

  ชม  พระตำหนักเขาค้อ / อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ / ฐานอิทธิ  ตามอัธยาศัย

 • 13.00

  ทานอาหารกลางวัน

 • 15.00

  ออกเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ ไป-กลับ   
 2. ค่าที่พัก 1 คืน  นอน 2-3 ท่าน/ห้อง  
 3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุ 
 4. ประกันเดินทาง     
 5. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ