บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ กะบี่เจาะลึก 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ กะบี่เจาะลึก 5 วัน 2 คืน
5,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

กระบี่ - หมู่เกาะปอดะ - เกาะทัพ - เกาะหม้อ - เกาะไก่ - ทะเลแหวก - เกาะลาดิง - เกาะผักเบี้ย - เกาะห้อง - หาดนพรัตน์ธารา
วัดถ้ำเสือ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - สุราษฎร์ธานี - พระบรมธาตุไชยา

JHD-108-267

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กระบี่
 • 17.00

  พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

 • 17.30

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ สนุกสนานไปการสันทนาการต่างๆ 

 • 18.30

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารนิวรสทิพย์  หลังอาหารเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย...( พักค้างคืนบนรถ )

วันที่ 2 กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่-ทะเลแหวก
 • 05.30

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.กระบี่ บริการอาหารเช้า  ณ แป๊ะยิ้ม ติ่มซำ พร้อมให้ท่านทำธุระส่วนตัว  

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวพระนาง

 • 09.00

  นำท่านท่องทะเลกระบี่ โดยเรือSPEED BOAT กระบี่สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์

 • บ่าย

  แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำท่านชมความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์สันทรายแหวกกลางน้ำทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเก็บภาพความประทับใจ  แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 กระบี่-เกาะลาดิง-เกาะผักเบี้ย-เกาะห้อง-หาดนพรัตน์ธารา
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  ออกเดินทางสู่ท่าเรือ

 • 09.00

  นำท่านลงเรือ SPEED BOAT พร้อมรับฟังข้อมูลการใช้อุปกรณ์ต่างๆจากนั้นเดินทางสู่ หมู่เกาะห้อง”ป่าเกาะแห่งอันดามัน

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะลาดิง เกาะเล็กๆที่มีชายหาดส่วนตัวสีขาวละเอียดด้านหน้าหาดมีแนวปะการัง นำทุกท่านสัมผัสความงามของโลกใต้ทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะผักเบี้ย เป็นเกาะที่มีชายหาดอยู่2ด้าน ลักษระเฉพาะตัวของเกาะนี้คือทรายบนเกาะจะเป็นสีแดง ตัดกับน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ อิสระให้ท่านเล่นน้ำละเก็บภาพความประทับใจ

 • 12.00

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะห้อง เป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่หลายเกาะ บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์

 • บ่าย

  หลังอาหาร นำท่านสัมผัสหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ ชายหาดที่ได้รับรางวัลชายหาด 5ดาว จากททท. อิสระให้ท่านเล่นน้ำริมหาด ดูฝูงปลาลายเสือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านดำน้ำดูประการังจนได้เวลาเดินทางกลับฝั่ง เพื่อนำท่านเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับแท่งหินประหลาดที่อยู่กลางทะเล จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝาก ณ ร้านจี้ออ จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนร่างกาย

 • 18.00

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินกระบี่ ที่นี่มีสินค้ามากมายหลาชนิดให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหา ทั้งหาอาหารพื้นเมือง ดรตี ชาชัก ของฝาก เสื้อยืด อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง

 • 20.30

  เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 4 กระบี่-วัดถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน-สระมรกต- สุราษฎร์ธานี-พระบรมธาตุไชยา
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาที่พัก เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ศึกษาประวิติความเป็นมาของวัน เป็นวัดที่มีพระและสามเณร แม่ชี อาศัยอยู่มากที่สุดใน จ.กระบี่ นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่มีความสง่างาม และใหญ่ที่สุดในภาคใต้ แล้วเดินทางสู่ น้ำตกร้อน พักแช่เท้าให้ผ่อนคลาย จากนั้น สระมรกต เดินทางเท้าเข้าไปประมาณ 1 กม. เส้นทางป่าที่ได้ยินเสียงนกเสียงธารน้ำไหลตลอดเส้นทาง

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น   

 • บ่าย

  หลังอาหารเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง) นำท่านกราบสักการะพระบรมธาตุไชยา พร้อมซื้อไข่เค็มไชยา ของฝากขึ้นชื่อเมืองสุราษฎร์ธานี

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ ที่พลับพลาซีฟู้ด แล้วเดินทางกลับ  ( พักค้างคืนบนรถ )

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
 • 05.30

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ,
 • เรือSPEED BOAT เที่ยวทะเลกระบี่
 • ที่พักโรงแรม คริสตัล กระบี่ 2 คืน
 • อาหารตามรายการ 9 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง ,
 • มัคคุเทศก์พร้อมผู้ช่วย
 • อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
 • ประกันชีวิต 1,000,000  บาท ,   อุบัติเหตุค่ารักษา 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม,
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ วันละ100บาทจำนวน 5 วัน เท่ากับ 500 บาท

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ