บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล 3 วัน 2 คืน
9,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
 • เกาะตะรุเตา 
 • เกาะไข่ 
 • เกาะหลีเป๊ะ   
 • ชมพระอาทิตย์ตก 
 • เกาะหินซ้อน 
 • เกาะไผ่
 • หาดกำนัน
 • เกาะรอกลอย
 • หาดทรายขาว
 • เกาะราวี
 • ตลาดกิมหยง 
JHD-321-264

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - ชมพระอาทิตย์ตก
 • 05.00

  เจอกันที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางสู่  สนามบินหาดใหญ่

 • 08.30

  เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่  เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้  เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือปากบารา

 • 10.30

  พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา  เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ  และทานอาหารกลางวัน

 • 11.30

  เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ  ระหว่างทางเดินทางแวะถ่ายรูปที่  เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ ซุ้มประตูหิน
  สัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก

 • 14.00

  ถึงเกาะหลีเป๊ะ Check in เข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 17.00

  นำท่านเดินทางไป หาดซันเซ็ท เพื่อ ชมพระอาทิตย์ตก ที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ จากนั้น  นำท่านเดินทางไป ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ  ทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เกาะหินซ้อน , เกาะไผ่, หาดกำนัน, เกาะรอกลอย, หาดทรายขาว-เกาะราวี , เกาะหินงาม
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น   ประทับใจกับการดำน้ำ  ดูปะการังอย่างจุใจ  ทั้งวัน เกาะหินซ้อน , เกาะไผ่, หาดกำนัน, เกาะรอกลอย, หาดทรายขาว-เกาะราวี  และทานอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง

 • บ่าย

  ดำน้ำต่อที่  เกาะหินงาม, ชมปะการังเจ็ดสี ที่ร่องน้ำจาบัง

 • 16.00

  เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ตลาดกิมหยง
 • 07.30

  ทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.30

  Check out จากที่พัก  เตรียมตัวขึ้นเรือ

 • 09.30

  เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา  และทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่  ตลาดกิมหยง ซื้อของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5 มื้อ
 • กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง+อุปกรณ์ดำน้ำ
 • ค่าธรรมเนียม สถานที่
 • เจ้าหน้าที่พานำเที่ยว
 • ประกันการเดินทาง

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ