บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ อุทัยธานี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ อุทัยธานี 2 วัน 1 คืน
3,500฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • วัดถ้ำเขาวง  
 • ถ้ำพุหวาย  
 • แช่น้ำพุร้อน 
 • หุบป่าตาด  
 • ร้านกาแฟบ้านจงรัก   
 • วัดท่าซุง 
JHD-321-263

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 วัดถ้ำเขาวง - ถ้ำพุหวาย - แช่น้ำพุร้อน
 • 06.30

  จอกัน ณ จุดนัดพบ ลานจอรดถไฟฟ้า BTS หมอชิต จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.อุทัยธานี  พร้อมบริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง 

 • 09.00

  สัมผัสความสวยงามกลางหุบเขาที่ วัดถ้ำเขาวง ไหว้พระ ทำบุญ เดินเล่นเที่ยวชมถ้ำ หรือบริเวณรอบวัดตาอัธยาศัย

 • 10.00

  ท่องเที่ยวถ้ำพุหวาย หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง นาคี ชมหินงอกหินย้อยสุดอลังการภายในถ้ำตาม อัธยาศัย และทานอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อน แช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น

วันที่ 2 หุบป่าตาด - ร้านกาแฟบ้านจงรัก - วัดท่าซุง
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 

 • 09.00

  Check out จากที่พัก และออกเดินทางสู่  หุบป่าตาด  ท่องเที่ยวป่าโบราณป่าดึกดำบรรพ์ อวลเสน่ห์ไปด้วย
  ต้นตาดหนาแน่นแผ่สยายใบร่มครึ้ม  ตามอัธยาศัย

 • 11.00

  แวะเที่ยวชมของใช้โบราณที่หายากในปัจจุบันที่  ร้านกาแฟบ้านจงรัก   และทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ วัดท่าซุง ชมความงามของวิหารแก้ว 100 เมตร และปราสาททองคำ  ไหว้พระ ทำบุญตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ ไป-กลับ   
 2. ค่าที่พักแบบ 2 ดาว  1 คืน  นอน 2-3 ท่าน/ห้อง   
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 5. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 
 6. ประกันเดินทาง   

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ