บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • เขาสามเกลอ 
 • แพสายชล 
 • ถ้ำประกายเพชร 
 • หินพัด  
 • แม่น้ำตาปี 
 • สวนโมกข์   
 • พระบรมธาตุไชยา   
JHD-321-261

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบ
 • 20.00

  เจอกัน ณ จุดนัดพบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า

วันที่ 2 เขาสามเกลอ - แพสายชล -ถ้ำประกายเพชร
 • 07.00

  แวะล้างหน้า แปรงฟันที่ปั้มน้ำมันและ บริการอาหารเช้า

 • 09.00

  เดินทางสู่ท่าเทียบเรือของเขื่อนฯ เปลี่ยนพาหนะเป็นเรือหางยาว ระหว่างทาง ชมบรรยากาศอันน่าประทับใจของเทือกเขาหินปูน บรรยากาศกุ้ยหลินเมืองไทย, เขาสามเกลอ แวะแพนางไพร ซึ่งเป็นจุดชมวิวหน้าแพที่สวยที่สุดของเขื่อนฯ (ภายในเขื่อนฯ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใดๆ ทั้งสิ้น) จากนั้นออกเดิน

 • 12.00

  ทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางเพื่อชมหินงอก หินย้อย รูปร่างแปลกตาที่ถ้ำประกายเพชร/ ถ้ำปะการัง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 หินพัด - แม่น้ำตาปี - ถนนคนเดิน
 • 07.00

  ทานอาหารเช้า จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนกับธรรมชาติอันสวยงาม ตามอัธยาศัย 

 • 09.00

  Check out ออกจากแพที่พัก นั่งเรือหางยาวกลับมายังท่าเทียบเรือของเขื่อนรัชประภา และออกเดินทางสู่ 
  จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อนรัชประภา ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตามอัธยาศัย และทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ หินพัด เป็นหินตั้งไม่ยึดติดเป็นเนื้อเดียวกันกับฐานมีลักษณะคล้ายกับ “พระธาตุอินแขวน”
  ในประเทศพม่า ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่ที่พักตัวเมืองสุราษฎร์ธานี และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 • 18.00

  ทานอาหารเย็น พร้อมนำท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศริม แม่น้ำตาปี และอิสระช้อปปิ้งกับหลากหลายสินค้าที่
  ถนนคนเดิน

 • 21.00

  เดินทางกลับสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 สวนโมกข์ - พระบรมธาตุไชยา
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับสายหมอกคลอเคลียกับภูเขาหินปูนหน้าที่พัก ทานอาหารเช้า และออกเดินทางสู่  สวนโมกข์  ซื้อของฝากตามอัธยาศัย

 • 11.00

  ออกเดินทางเพื่อไปสักการะ พระบรมธาตุไชยา เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 • 12.00

  ออกเดินทางสู่ อ.ไชยา เพื่อทานอาหารกลางวัน ที่ ครัวพลับพลา

 • บ่าย

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถไป-กลับ
 • ค่าที่พักแพ 1 คืน  นอน 2-3 ท่าน/หลัง, อาหาร 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
 • ค่าเรือพานำเที่ยว
 • ค่าแพไปถ้ำปะการัง
 • ประกันการเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ