บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ One day อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 1 วัน

ทัวร์ในประเทศ One day อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 1 วัน
1,600฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • องค์เจดีย์พระธาตุตกน้ำมัน 
 • Scenery  resort & farm  
 • ตลาดน้ำ Veneto 
 • บ้านหอมเทียน  
JHD-321-260

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 องค์เจดีย์พระธาตุตกน้ำมัน - Scenery resort & farm - ตลาดน้ำ Veneto - บ้านหอมเทียน
 • 06.30

  เจอกัน ณ จุดนัดพบ และออกเดินทางจากกทม.ทานอาหารเช้าบนรถ

 • 09.00

  ออกเดินทางถึงวัดหนองหมี เชิญไหว้พระ ทำบุญองค์เจดีย์พระธาตุตกน้ำมัน ตามอัธยาศัย 

 • 10.00

  เดินทางสู่  Scenery  resort & farm  ถ่ายรูป + ให้อาหารแกะ  ตามอัธยาศัย

 • 12.00

  ทานอาหารกลางวัน สำหรับคอกาแฟไม่ควรพลาด  ร้านอามันเต้

 • 13.30

  ออกเดินทางสู่  ตลาดน้ำ Veneto (บรรยากาศเมือง Venice ประเทศอิตาลี + สถาปัตยกรรมแนวกรีซโบราณแบบ Santorin)

 • 14.30

  ออกเดินทางสู่ บ้านหอมเทียน ชมผลิตภัณฑ์ ที่ทำมาจากเทียน สีสัน สวยงาม รูปร่างแปลกตา

 • 16.30

  ออกเดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้  ไป - กลับ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่
 3. ค่าอาหาร 2 มื้อ (ตามระบุ)
 4. ค่าเจ้าหน้าที่พานำเที่ยว
 5. ประกันภัยการเดินทาง  วงเงิน  1,000,000.- บาท

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ