บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ One day วังน้ำเขียว 1 วัน

ทัวร์ในประเทศ One day วังน้ำเขียว 1 วัน
1,600฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ผาเก็บตะวัน 
 • ฟาร์มเห็ด
 • สวนลุงไกร 
 • ไร่องุ่นวิลเลจฟาร์ม / ไร่องุ่นธัญพร 
 • ร้านกาแฟ  A cup of  love  Verona  
 • ทับลาน  
JHD-321-259

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ผาเก็บตะวัน - ฟาร์มเห็ด - สวนลุงไกร - ไร่องุ่นวิลเลจฟาร์ม / ไร่องุ่นธัญพร - ร้านกาแฟ A cup of love - Verona ทับลาน
 • 06.30

  ออกเดินทางจากกทม.ทานอาหารเช้า บนรถ

 • 09.30

  เดินทางถึง ผาเก็บตะวัน ชมบรรยากาศขุนเขา แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก พร้อมถ่ายรูปกับหลัก กม.เป็นที่ระลึก

 • 10.00

  ออกเดินทางไป  ฟาร์มเห็ด  เลือกชม และเลือกซื้อเห็ดคุณภาพดี  สดๆ จากฟาร์ม ตามอัธยาศัย

 • 11.00

  ออกเดินทางท่องเที่ยวทางการเกษตร  ผักปลอดสารพิษที่  สวนลุงไกร

 • 12.00

  ออกเดินทางสู่ร้านอาหาร ครัวต้นไทร/เทียบเท่า ทานอาหารกลางวัน จำนวน 5 โต๊ะๆ ละ 8 ท่าน

 • 13.00

  ออกเดินทางสู่  ไร่องุ่นวิลเลจฟาร์ม / ไร่องุ่นธัญพร  เยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์ ชาโต เด บรูมส์ 
  แบบฝรั่งเศสแท้ ๆ

 • 14.00

  ออกเดินทางสู่ร้านกาแฟ  A cup of  love   อิสระถ่ายรูป  พร้อมให้อาหารแกะ ตามอัธยาศัย

 • 15.30

  ออกเดินทางสู่ Verona ทับลาน สถานยอดฮิต อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • 18.00

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้  ไป - กลับ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่
 3. ค่าอาหาร 2 มื้อ (ตามระบุ)
 4. ค่าเจ้าหน้าที่พานำเที่ยว
 5. ประกันภัยการเดินทาง  วงเงิน  1,000,000.- บาท

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ