บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภาคใต้..ท่องทะเลอันดามัน ภูเก็ต-เกาะพีพี-พังงา 3วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ ภาคใต้..ท่องทะเลอันดามัน ภูเก็ต-เกาะพีพี-พังงา 3วัน 2คืน
14,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

ตึกชิโนโปรตุกีส-พิพิธภัณฑ์ไทยหัวภูเก็ต-เขารัง-วัดฉลอง-ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี-เล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง-พังงา-ถ้ำลอด
เขาพิงกัน-เขาตาปู-เกาะปันหยี

JHD-178-224

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู-เกาะปันหยี-หาดกะรน
 • 05.30

  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเข้าประตูที่ 9-10 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

 • 07.35

  นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3001

 • 09.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แล้วนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล

 • 10.00

  ถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ และผ่านชม เกาะนมสาวเกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนิทานพื้นบ้าน “พระรถ เมรี” นำท่านขึ้น เขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และ เขาตะปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารบนเกาะปันหยี หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวบน หมู่บ้านเกาะปันหยี เดินชมโรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งเดียวในเมืองไทย เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลตากแห้งเป็นของฝากคนทางบ้าน

 • 14.30

  เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน

 • 15.30

  ถึงท่าเรือ นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองภูเก็ต ข้ามสะพานเทพกษัตริย์ตรี นำท่านถ่ายรูปที่ สะพานสารสินเดิม ซึ่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลอันดามัน ที่เชื่อมจังหวัดพังงาและภูเก็ต ให้ท่านถ่ายรูปตามอิสระ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • 19.30

  เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา  เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนตามอิสระ

วันที่ 2 ภูเก็ต-เรือซีแองเจิล-หมู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-ทะเลใน-เล่นน้ำ-ดำน้ำชมปะการัง-เกาะพีพีดอน-โชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 07.00

  นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ ท่าเรือซีแองเจิล ในเมืองภูเก็ต

 • 08.00

  ถึง ท่าเทียบเรือซีแองเจิล มัคคุเทศก์ติดสติ๊กเกอร์ของเรือ ให้กับท่าน จากนั้นขึ้นเรือท่องเที่ยวปรับอากาศSea Angle เพื่อเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่เคาน์เตอร์บนเรือ

 • 10.30

  ถึง เกาะพีพีเล เรือจะนำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงามของเกาะพีพี น้ำทะเลใสราวกับมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง ชมอ่าวโล๊ะซามะอ่าวปิเละ(ทะเลใน) จากบนเรือซีแองเจิล และให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมแนวปะการัง และฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย หรือสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลตามอิสระ

 • กลางวัน

  นำท่านเข้าสู่ เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน

 • 13.00

  หลังอาหารมีเวลาให้ท่าน ได้เล่นน้ำทะเล หรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ หรือเดินเล่น เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะ จนถึงเวลานัดหมายเรียกขึ้นเรือ

 • 14.30

  นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระบนเรือ Sea Angle
  บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่เคาน์เตอร์บนเรือ

 • 17.00

  ถึงท่าเรือ ซีแองเจิล นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ หาดกมลา ภูเก็ต

 • ค่ำ

  ถึง ภูเก็ตแฟนตาซี บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร “มโนราห์ทอง” อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ท์นานาชาติ และ
  ให้ท่านชมความงดงามของร้านค้าต่างๆ ภายในภูเก็ตแฟนตาซี ที่ตกแต่งอย่างอลังการ หรือเลือกซื้อสินค้าของฝากต่างๆ สนุกสนานกับเกมการละเล่นต่างๆตามอิสระ จนถึงเวลาเข้าสู่โรงละคร

 • 21.00

  นำท่านเข้าสู่โรงละคร เพื่อชมการแสดง “มหัศจรรย์กมลา” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยเทคนิค แสง สี เสียงพิเศษมากมาย ที่น่าตื่นเต้นสวยงามอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจะมีการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ แสดงถึงความเป็นไทย กับฉากที่งดงาม

 • 22.20

  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณทางออก นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง-พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-ช้อปปิ้ง-ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.30

  อำลาที่พัก เดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภูเก็ต นำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต
  ชมทิวทัศน์ยามเช้าของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก
  และชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่อยู่ใกล้เคียง

 • 10.00

  เดินทางสู่ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจำลอง ของหลวงพ่อแช่ม
  กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย   

 • 11.00

  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าทีขึ้นชื่อของภูเก็ต อาทิ ผ้าบาติก โรงงาน มุกภูเก็ต อาทิ สร้อยคอ ต่างหู และอื่นๆมากมายเป็นของฝากของที่ระลึก

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

 • 13.00

  นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านตึกเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึก ชิโน-โปตุกีส อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม ที่มีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว อยู่ในต้วอาคารทรงชิโนโปรตุกีส 2 ชั้น ภายในจัดแสดงเรื่องราวและภาพต่างๆ การแต่งกาย ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวจีนในภูเก็ต การทำเหมืองแร่ดีบุก อาหารการกิน แสดงถึงเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจยิ่งนัก

 • 15.00

  ขึ้นสู่ เขารัง ในตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งสถานที่พักผ่อน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองภูเก็ตและชมความสวยงามของอ่าวต่างๆบนยอดเขารัง

 • 16.00

  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ อาหารทะเลแปรรูปต่างๆ และของที่ระลึก

 • 17.45

  ถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง และเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

 • 19.45

  นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3028

 • 21.10

  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ภูเก็ต สายการบินแอร์เอเชีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class  15 กิโล ค่าตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต-ดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class 15 กิโล
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 8. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์      อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเองเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ