บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE TULIP FESTIVAL 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE TULIP FESTIVAL 8 วัน 5 คืน
49,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน
 • ล่องเรือแม่น้ำแซน กิจกรรมที่ต้องไปพลาดเมื่อมาเยือนปารีส
 • ช้อปปิ้งแน่นๆ ทั้ง Duty Free และ ห้างลาฟาแย็ต
 • ชมเมืองบรุกส์ และ เก้นต์ มรดกโลกสุดตระการตา
 • เที่ยวชมจัตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป ณ กรองด์ปลาสต์
 • แวะถ่ายรูปบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส
 • ชม 3 หมู่บ้านแห่งเนเธอร์แลนด์ /หมู่บ้านกังหัน / หมู่บ้านชาวประมง / หมู่บ้านกีร์ธูน
 • ไฮไลท์พิเศษ เที่ยวสวนเคอเคนฮอฟ ครึ่งวันเต็ม!! กับเทศกาลดอกทิวลิปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • เก็บบรรยากาศสุดฟินที่กรุงอัมเตอร์ดัม
JHD-063-053

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 17.30

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 20.35

  ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเที่ยวบิน EK 373 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*

วันที่ 2
 • 00.50

  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • 03.20

  ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ EK071**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

 • 08.00

  ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) นำท่านสู่ มหานครปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส

 • ค่ำ

  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พาท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้ากับ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ แวะถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

  พาท่านเดินไปยัง ร้านเบนลักซ์ (Benlux) ร้านค้าปลอดภาษีที่มีทั้ง กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับให้ท่านได้เลือกซื้อ พาท่านสู่ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ) ห้างใหญ่สุดหรูที่มีพื้นที่กว่า 70,000 ตารางเมตร ตกแต่งอย่างสวยงามราวกับพระราชวัง ประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 3,500 ร้านค้า

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ประเทศเบลเยี่ยม สู่เมือง เมืองบรูกส์ (Brugge) เมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) 
  เดินทางต่อไปยังอีก 1 เมืองงาม กับ เมืองเก้นต์ (Ghent) เดินทางต่อไปยังอีก 1 เมืองงาม กับ เมืองเก้นต์ (Ghent) ทั้งยังมี อาสนวิหารเซ็นท์บาโว  และ โบสถ์เซนต์นิโคลัส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ 

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
  เข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ นำชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส จากนั้นเดินทางเข้าสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม(Volendam) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn Village) เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” 

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาท่านเดินทางสู่เมืองลิสเซ่ (Lisse) อันเป็นที่ตั้งงของ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อันโด่งดังของเนเธอร์แลนด์ เข้าชมภายในสวน โดยไฮไลท์อยู่ที่ เทศกาลสวนทิวลิป 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน กลับเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก 
  นำท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์

  อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าใจกลางจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา    นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล อัมสเตอร์ดัม(Schiphol Intl’ Airport) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)

   

 • 21.50

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EK150

  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

   

วันที่ 8
 • 06.30

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

 • 09.30

  ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK370 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

 • 18.40

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CDG/AMS-BKK) สายการบินเอมิเรสต์ (EK)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ

ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ

 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ไม่รวมน้ำดื่ม
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 12 ยูโร/ท่าน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1 ยูโร / ท่าน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 8 วัน 24 ยูโร/ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

การจองทัวร์ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก :

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

เงื่อนไขอื่นๆ :

 • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • หลังการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
 • กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ