บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์อเมริกา แคนาดา อเมริกาตะวันออก (น้ำตกเกือกม้า) โทรอนโต แฮริสเบิร์ท วอชิงตัน ดี ซี ฟิลาเดลเฟีย นิวยอร์ก 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อเมริกา แคนาดา อเมริกาตะวันออก (น้ำตกเกือกม้า) โทรอนโต แฮริสเบิร์ท วอชิงตัน ดี ซี ฟิลาเดลเฟีย นิวยอร์ก 9 วัน 6 คืน
85,999฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways
สายการบิน

สกายโดมㆍปราสาทคาชาโลม่าㆍสวนควีน พาร์คㆍศาลาว่าการเมืองโทรอนโตㆍ มหาวิทยาลัยโทรอนโตㆍโรงงานผลิตครื่องแก้วคอร์นนิ่ง
ทำเนียบขาวㆍโรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ซี่ย์ ㆍ อนุสรณ์สถานลินคอล์นㆍอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน ㆍ สถาบันสมิธโซเนียน ㆍ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติㆍพิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ ㆍ อินดิเพนเดนซ์ ฮอล ㆍ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ ㆍ สะพานบรูคลินㆍกราวด์ ซีโร่ 
เซ็นทรัล ปาร์ค ㆍเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ ㆍ อาคารสหประชาชาติ ㆍ อนุสาวรีย์วอชิงตัน

JHD-061-100

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมืองโทรอนโต
 • 08:00

  ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific Airways

 • 11.00

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX750

 • 15.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง

 • 17.10

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX826

 • 20.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา
  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรอนโต (Toronto) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา (Canada) และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาตอนเหนือ เมืองโทรอนโตมีประชากรประมาณ 5,555,912 คน

วันที่ 2 เมืองโทรอนโต - สกายโดม - ปราสาทคาซาโลม่า - สวนควีน พาร์ค - ศาลาว่าการเมืองโทรอนโต - ท่าเรือโทรอนโต - มหาวิทยาลัยโทรอนโต - ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ - โทรอนโต อีทอน เซ็นเตอร์ - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (น้ำตกเกือกม้า ฝั่งแคนาดา จุดที่สวยที่สุด) - ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน ผ่านชม สกายโดม (Sky Dome), ปราสาทคาซาโลม่า (Casa Loma Castle), สวนควีน พาร์ค (Queen Park), ศาลาว่าการเมืองโทรอนโต (Government of Toronto), ท่าเรือโทรอนโต (Port of Toronto), มหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto)
  นำท่าน ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (CN Tower) ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองโทรอนโตแบบ 360 องศา นำท่านเดินทางสู่ โทรอนโต อีทอน เซ็นเตอร์
  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ** น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) ฝั่งแคนาดา จุดที่สวยที่สุด ** ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา - เมืองคอร์นนิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา - โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง - เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) เมืองในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนิวยอร์ก
  นำท่าน เข้าชม โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง (Corning Glass Museum) เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา สถานที่ที่เต็มไปด้วยผลงานสะสมจากแก้วที่น่าประทับใจที่สุด

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2010 มีประชากร 49,528 คน
  นำท่าน เข้าชม โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ (Hershey’s Factory) เป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา
  นำท่าน เข้าชม โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ (Hershey’s Factory) เป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา 

   

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 4 เมืองแฮริสเบิร์ก - เมืองวอชิงตัน ดี ซี - ทำเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอล์น - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน - อ่างเก็บน้ำทิดัล บาซิล - สถาบันสมิธโซเนียน และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ - พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอชิงตัน ดี ซี (Washington D.C.)
  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ทำเนียบขาว (White House) ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวไอริช เจมส์ โฮบัน ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800

  นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) รูปปั้นของ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประทศสหรัฐอเมริกา 
  นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน
  นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson Memorial) หนึ่งในสถาปัตยกรรมชิ้นเรียบง่ายแต่งดงามของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จะผ่านทิวแถวต้นเชอร์รี่ไปยังบริเวณ อ่างเก็บน้ำทิดัล บาซิล (Tidal Basin) ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จากนั้นจะพบโครงสร้างอาคารที่คล้ายกับปูชนียสถาน
  นำท่าน เข้าชม สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์
  อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (National Museum of Natural History) พิพิธภัณฑ์นี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ
  นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum) เปรียบเสมือนสวรรค์ของผู้สนใจเรื่องการบิน
  ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

   

วันที่ 5 เมืองวอชิงตัน ดี ซี - เมืองฟิลาเดลเฟีย - อินดิเพนเดนซ์ ฮอล - ลิเบอร์ตี้ เบลล์ - เมืองนิวยอร์ก
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)  เมืองในรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่าฟิลลี่
  นำท่านเดินทางสู่ อินดิเพนเดนซ์ ฮอล (Independent Hall) คือศูนย์กลางของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ ตั้งอยู่บนถนนเชสต์นัตระหว่างถนนที่ 5 กับ 6 ในช่วงแรก
  นำท่านเดินทางสู่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ (Liberty Bell) หรือที่เรียกกันว่า ระฆังแห่งอิสระภาพ เป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกา

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวยอร์ก (New York) หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์ก ซิตี้ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

   

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 6 เมืองนิวยอร์ก - ล่องเรือเฟอรี่ สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - สะพานบรูคลิน - กราวด์ ซีโร่ - เซ็นทรัล ปาร์ค - เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอล - ย่านบรอดเวย์ - อาคารสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน - โบสถ์เซนต์ แพททริค - ย่านไชน่า ทาวน์ - ย่านไทม์ สแควร์ - ถนนสายที่ห้า - โบสถ์ทรินิตี้
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อ ล่องเรือเฟอรี่ สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ (Liberty Island) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
  ผ่านชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty)ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1984
  ผ่านชม ความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของ สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่าน ผ่านชม กราวด์ ซีโร่ (Ground Zero) เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝด เวิร์ล เทรด เซ็นเตอร์ (World Trade Center) ที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านชม เซ็นทรัล ปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะที่สวยงามและร่มรื่นขนาดใหญ่
  ผ่านชม ย่านบรอดเวย์ (Broadway) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองนิวยอร์ก นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) เป็นแหล่งช้อปปิ้ง เสพงานศิลป์ และน่าเดินเล่นบนมิดทาวน์บนเกาะแมนฮัตตัน ฟิฟท์อเวนิวสร้างขึ้นโดยตระกูลร่ำรวยของประเทศอเมริกา
  ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

วันที่ 7 เมืองนิวยอร์ก - ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ - วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (One World Trade Center) เป็นชื่อสิ่งปลูกสร้างสองหลังในโลว์เออร์แมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก 
  นำท่านเดินทางสู่ วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท เป็นเอ้าท์เลทที่มีขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงโด่งดังที่าุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
  **อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว**
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนตี้ เมืองนิวยอร์ก 

วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
 • 01.35

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX845

วันที่ 9 ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 05.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX705

 • 10.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)
 • กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จำเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง สิ่งสำคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งว่าคณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม่
 • ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 23 กก. 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน        
 • ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ท่านละ 5,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ