บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Complete swiss แกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Complete swiss แกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ 8วัน 5คืน
89,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • ยอดเขาเเมทเธอร์ฮอร์น
 • ยอดเขาปิรามิดของสวิสฯ
 • ยอดเขากรินเดลวาลด์เฟียส
 • หมู่บ้านแสนสวยอีวัวร์
 • หมู่บ้านน้ำตก
JHD-000-3

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 21.30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D 

 • 00.40

  เหิรฟ้าสู่มิลาน...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG940 (บินตรง)

วันที่ 2
 • 07.35

  คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน
  เดินทางเข้าสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป
  เที่ยวชม เมืองบริก Brig เมืองเล็กๆอัยเงียบสงบกลางเทือกเขาแอลป์
  ชมความสวยงามของโบสถ์เซบาสเตียน สัญลักษณ์อันโดดเด่นใจกลางเมือง

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน  

 • บ่าย

  นำคณะนั่งรถไฟสู่”เซอร์แมทซ์”Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงาม

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  นั่งกระเช้า CABLE CAR ” ขึ้นพิชิตยอดเขา ”ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น”
  ชมบรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  อำลาเซอร์แมทซ์นำคณะนั่งรถไฟสู่ เมืองทาซ แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอซ์
  ถ่ายภาพที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง Castle of Chillon หรือ Château de Chillon ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา
  เที่ยวชม เมืองเวเว่ย์ถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นชาลีแชปลิ้นนักแสดงตลกชื่อก้องโลก 
  เดินทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ
  ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ,ย่านช้อปปิ้งปลาซแช็งฟร็องชัวส์ มหาวิหารนอร์ทเทรอดามอันเก่าแก่  และ เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป แวะให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหน้า ”พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” และศาลาไทยแห่งเมืองโลซานน์

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อ
  เดินทางสู่ กรุงเจนีวา พร้อมชมความสวยงามของน้ำพุเจทโดทะเลสาบเจนีวา  
  ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา
  ชมเมืองแสนสวย Yvoire  ของฝรั่งเศสซึ่งอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่เป็นฝั่งทางฝรั่งเศส ชมบ้านเมืองโบราณสมัยยุคกลาง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของฝรั่งเศส มีอายุกว่า 700 ปี

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงแสนสวยของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  ชมความสวยงามรอบ กรุงเบิร์น โดยเริ่มที่ สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา
  เที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งปัจจุบันได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณสนามหญ้าริมแม่น้ำ
  ทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน
  เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา
  ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง...พร้อมชมอดีตด้านหน้าบ้านพักของไอซไตน์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้...อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองพร้อมช้อปปิ้งตามรสนิยม

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อ
  เดินทางสู่แคนเดอร์กราวน์ นำคณะเข้าชมความสวยงามของ ทะเลสาบสีฟ้าเบลาซี 
  เดินชมบรรยากาศท่ามกลางป่าเขานานาไพร โดยเฉพาะช่วงใบไม่เปลี่ยนสี
  เดินวนรอบทะเลสาบได้โดยลัดเลาะตามทางเดินเล็กๆ ดื่มด่ำกับภาพวิวทิวทัศน์ของใบไม้หลากสีสัน
  เดินทางต่อสู่ ”เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์

 • บ่าย

  นำคณะเดินทางสู่สถานี Grindelwald First 
  นำคณะ“นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์” CABLE CAR ขึ้นพิชิตยอดเขาที่ความสูง 2,168 เมตรจากระดับน้ำทะเลจุดชมวิวงามงดของ Grindelwald First สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
  เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ Grindelwald หมู่บ้านและชุมชนเล็กๆ

 • ค่ำ

  อาหารมื้อค่ำค่ำอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อ
  เดินทางขึ้นภูเขาสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น
  เดินชมความงดงามของเมืองเลาเทอร์บรุนเนนวัลเล่ย์
  ชื่นชมความงดงามของ น้ำตกสโทบบาค
  เดินเที่ยวชมความสวยงามของหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้าน น่ารักๆแบบชาเลต์สวิส
  นำคณะนั่งกระเช้าต่อสู่ ยอดเขาชิลธอร์น

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne 1 ช.ม. เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา
  ชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี

 • ค่ำ

  อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อ
  นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก

 • 13.30

  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG971 (บินตรง)

วันที่ 8
 • 05.30

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอก
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 14ยูโร ให้กับมือคนขับโดยตรง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้เอกสารปลอมในการยื่นวีซ่า
 • Passport ไม่สามารถขอเล่มคืนได้หากอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัตืวีซ่า
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านใช้เอกสารปลอม หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงในการยื่นวีซ่า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ