ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

- อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
- ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
- นั่งกระเช้าเมาคง.. ใครไม่มาถือว่าพลาด
- ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
- เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู๊ด, เสี่ยวหลงเปา และสุกี้ TAKAO
- ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง