ทัวร์เกาหลี KOREA เริงร่า ท้าหิมะ! 5 วัน 3 คืน

PARADISE CITY - ถนนแคฮังนูรี – ดงฮวามาอึล – เมืองยงอิน - ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - วัดพงอึนซา
COEX MALL – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง – ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าทเล็ท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง