ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล 6วัน 3คืน

เกาะนามิ - อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - สวนดอกหญ้า HANEUL PARK - พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง - EWHA WOMAN’S UNIVERSITY - ถนนฮงแด - HYUNDAI PREMIUM OUTLET

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง