ทัวร์อเมริกาตะวันตก Sunshine in Yosemite อเมริกาตะวันตก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส - แอลเอ 9 วัน 6 คืน

รวมค่าเข้าอุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite National Park)
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon)
โรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล(Universal Studios)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง