ทัวร์รัสเซีย BLUE EYE OF BAIKAL 6 วัน 5 คืน

• ชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย
• นั่ง รถลากเลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์
• ขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี้
• ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ชมสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด
• ชม พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย
• ชม น้ำแข็งสีคราม Blue Ice ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา
• ชม หินสามหนุ่มสามมุม ผืนน้ำสีฟ้าบริเวณ Uzyty Bay
• ชม แหลมบูรคาน แหลมโคบอย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง