ทัวร์รัสเซีย ไบคาลแบบเจาะลึก ทะเลสาบที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลก 7 วัน 6 คืน

อีร์คุตสก์ – ลิสต์เวียนก้า – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ – พิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล
เนินเขาเชียรส์กี้ - SNOW MOBILE – สุนัขลากเลื่อน – เกาะโอลคอน – หมู่บ้านคูซีร์
แหลมบูรคาน – แหลมโคบอย - ถ้ำน้ำแข็ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง