ทัวร์ยุโรป Switzerland Germany 8วัน 5คืน by EK

โลซานน์ - เวเว่ย์ - เบิร์น - ทูน - กรินเดอวัลด์ - อินเทอร์ลาเก้น
ลูเซิร์น - ฟุสเซ่น - เอททัล - ทิติเซ่ - น้ำตกไรน์
พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นกรินเดอวัลด์ เฟียส และ นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง