ทัวร์ยุโรป Austria Slovenia Italy 10 วัน 7 คืน

เที่ยวชมเมืองเก่ากราซ
ล่องเรือทะเลสาบเบลด
เข้าชมคริสตัลเวิลด์ ห้องสมบัติยักษ์และห้องบทกวีในอากาศ
เยือนฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง