ทัวร์ยุโรป ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8วัน 5คืน

บูดาเปสต์ - บราติสลาวา - ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต - เวียนนา - ลินซ์
ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี - วารี - ปราก
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง