ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร์ - ถ้ำน้ำแข็ง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง