ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน

ปารีส • พระราชวังแวร์ซาย • จตุรัสโทคาเดโร • ปราสาทนอยชวานชไตน์ • เมืองฟุสเซ่น
นั่งรถไฟ TGV • สทราซบูร์ • เปอร์ติต ฟรองซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองอินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • มิลาน
มหาวิหารดูโอโม่ • เวนิส • แกรนด์ คาแนล • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก • พระราชวังดอร์จ
สะพานถอนหายใจ • เมืองโบโลญญ่า • บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท • ปิซ่า
หอเอนเมืองปีซ่า • เมืองฟลอเรนซ์ • จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่ • โรม • นครรัฐวาติกัน
มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • โรมัน ฟอรั่ม • จัตุรัสนาเวอนอร์ • น้ำพุเทรวี่
บันไดสเปน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง