ทัวร์มาเลเซีย เปิดตำนานมนต์ขลัง พระนางเลือดขาว 4วัน 3คืน

เกาะลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุรี-ตลาดกัวะ-จตุรัสนกอินทรีย์-ท่าเทียบเรือตำมะลัง-หาดสมิหลา-สะพานติณสุลานนท์-ตลาดกิมหยง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง