ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโกธรรมะสวัสดี 3วัน 2คืน

พระราชวังบุเรนอง - เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินทร์แขวน - ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย - พระนอนยิ้มหวาน - เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) - ตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - วัดคาบาเอ - ร่วมพิธีเทินพระธาตุ - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพกระซิบ - เทะทันใจ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง