ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน PG

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน-สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง-ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง