ทัวร์ดูไบ LIKE DUBAI 5 วัน 2 คืน

DUBAI – ขึ้นตึก DUBAI FRAME - ขึ้นตึก BURJ KHALIFA-DUBAI MALL

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง