ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG PINKMOSS 5วัน 3คืน

วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระ 1 วัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง