ทัวร์จีน เสิ่นหยาง...ข้าวเหนียวแดง หาดแดง 1 ปี มี 1 ครั้ง จี๋หลิน ฉางชุน 7 วัน 5 คืน

พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-เสิ่นหยาง-เมืองผานจิ่น-หาดแดง
จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ยซาน-จัตุรัสซื่อจี้-วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู
(ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม -สวนพฤกษศาสตร์ EXPO GARDEN-ถนนจงเจีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง