ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 3 คืน

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) - เมืองจิ่วจ้ายโกว
เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู
ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง