ทัวร์จีน ฉงชิ่ง - หวู่หลง 3 วัน 2 คืน

ฉงชิ่ง – หวู่หลง – OPTION TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION WULONG - หวู่หลง
OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ -จุดชมวิวระเบียงแก้ว
มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง