ทัวร์จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน 4วัน 3คืน

ไร่สตรอเบอรี่ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน - ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – ภูเขาซีซาน (Option Tour) - ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณ กวนตู้ - วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง