ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์...ขนมเผือกกวน 6 วัน 3 คืน

วัดไทร 6 ต้น-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์-ห้าง Baiyun Wanda Plaza
***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 126***-จัตุรัสฮัวเฉิง ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126*** ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง